2 обучителни семинара

Семинарните обучения на тема “Работа по проект” бяха проведени в гр. Пловдив през м. януари 2015 и  гр. Троян през м. юли. Обучението бе изцяло практическо насочено, с цел членовете на ФДРЗ да  бъдат насърчени да разработват повече проекти.