Вход в платформата за електронно обучение

Мисия

mission_green
Развитие на мрежа от обществени структури за обучение на възрастни и деца, работещи за повишаване качеството на човешкия фактор и подпомагане на неговата личностна и социална реализация чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот.

 

 

Визия
vision
За реализирането на своята мисия ФДРЗ изгражда конкурентноспособна и финансово устойчива мрежа от неправителствени организации със собствен профил в професионалното обучение и консултантските услуги, и формира диалогична среда за активно включване на гражданите и бизнеса в непрекъснато повишаване на качеството.