Лицензия

Професия

Специалност

523090 Програмист 5230901 Програмно осигуряване
543060 Тапицер 5430601 Тапицерство
621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство
621060 Фермер 6210601 Земеделец
762020 Социален работник 7620201 Социални услуги на деца и семейства в риск
7620202 Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството
811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време
814010 Помощник-възпитател 8140101 Помощник-възпитател в отглеждането на деца
861010 Охранител 8610101 Охрана на обществения ред и личността
343010 Финансист 3430101 Застрахователно и осигурително дело
344020 Данъчен и митнически посредник 3440202 Митническо и данъчно обслужване
522020 Електромонтьор 5220201 Електрически инсталации
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220406 Газова техника
541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост 5410501 Хранително -вкусова промишленост
543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели
582010 Строителен техник 5820101 Строителство архитектура
621050 Животновъд 6210501 Животновъдство
622010 Техник- озеленител 6220102 Парково строителство и озеленяване
812010 Организатор на туристическа агентна дейност 8120102 Селски туризъм
521090 Заварчик 5210901 Заваряване
541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост 5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти
5410203 Производство на месо, месни продукти и риба
582030 Стоител 5820311 Строително тенекеджийство
5820312 Покриви
582050 Монтажник на ВиК мрежи 5820501 Вътрешни В и К мрежи
5820502 Външни В и К мрежи
582060 Пътен стоител 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
621010 Техник-растениевъд 6210101 Полевъдство
6210102 Зеленчукопроизводство
6210103 Трайни насаждения
6210106 Гъбопроизводство
341020 Продавач-консултант 3410201 Продавач-консултант
343010 Финансист 3430101 Банково дело
344010 Счетоводител 3440101 Счетоводна отчетност
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес
345100 Оператор на компютри 3451001 Текстообработване
346020 Офис-секретар 3460201 Административно обслужване
522020 Електромонтьор 5220201 Електродомакинска техника
522040 Монтьор на енергийни съоръжения 5220403 Хладилна и климатична техника
522060 Огняр 5220601 Огнярство
525020 Монтьор на транспортна техника 5250202 Пътно-строителна техника
541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделя
5410302 Производство на сладки изделия
542110 Шивач 5421101 Шивачество
582030 Стоител 5820301 Помощник в строителството
5820302 Кофражи
5820303 Армировка и бетон
5820304 Зидария
5820305 Мазилки и шпакловки
5820306 Вътрешни облицовки и настилки
5820307 Външни облицовки и настилки
5820308 Мозайки
5820309 Бояджийски работи
58203010 Строително дърводелство
622020 Озеленител 6220201 Цветарство
6220202 Парково строителство и озеленяване
623070 Събирач на горски плодове и билки 6230701 Билкарство
815010 Фризьор 8150101 Дамско фризьорство
815020 Козметик 8150201 Козметика
811030 Камериер 8110301 Хотелиерство
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения за обществено хранене
345010 Икономист-мениджър 3450105 Предприемачество и мениджмънт
345060 Касиер 3450601 Касиер
346010 Офис-мениджър 3460101 Бизнес – администрация
542120 Обущар 5421201 Обущарство
543030 Дърводелец 5430301 Дерводелство
582040 Строител-монтажник 5820401 Стоманобетонни конструкции
5820402 Метални конструкции
5820403 Сухо строителство
5820404 Дограма и стъклопоставяне
621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство
623040 Лесовъд 6230401 Горско стопанство
811060 Ресторантьор 8110603 Кетеринг
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

Информация за предоставяното обучения към Агенция по заетостта по програма „Аз мога повече”

Професия
Наименование
Код съгласно СППОО

Специалност
Наименование
Код съгласно СППОО
Брой часове за обучение

Населените места,
телефон за контакти и
адресите, където ще се
извършват обученията

1 Продавач – консултант
341020
Продавач – консултант
3410201
Брой часове  за обучение 660
Монтана, бул. “Трети март” 84, ет. 6, тел. 096/ 305 573
Смолян, бул. България 24 A, тел. 0301/ 65 830;
Русе, ДРЗ – Русе, Русенски университет,тел. 082/ 888 814
2 Сътрудник в малък и среден бизнес
345050
Малък и среден бизнес
3450501
Брой часове за обучение 660
Монтана, бул. “Трети март” 84, ет. 6, тел. 096/ 305 573
 Смолян, бул. България 24 A, тел. 0301/ 65 830;
Русе, ДРЗ – Русе, Русенски университет,тел. 082/ 888 814
3 Офис – секретар
346020
Административно обслужване
3460201
Брой часове за обучение 960
Монтана, бул. “Трети март” 84, ет. 6, тел. 096/ 305 573
Смолян, бул. България 24 A, тел. 0301/ 65 830;
Русе, ДРЗ – Русе, Русенски университет,тел. 082/ 888 814
4 Камериер
811030
Хотелиерство
8110301
Брой часове за обучение 300
Смолян, бул. България 24А,тел. 0301/ 65 830
5 Офис – мениджър
346010
Бизнес – администрация
3460101
Брой часове за обучение 960
Монтана, бул. “Трети март” 84, ет. 6, тел. 096/ 305 573
Смолян, бул. България 24 A, тел. 0301/ 65 830;
Русе, ДРЗ – Русе, Русенски университет,тел. 082/ 888 814
6 Оперативен счетоводител
344030
Оперативно счетоводство
3440301
Брой часове за обучение 960
Смолян, бул. България 24А,тел. 0301/ 65 830
7 Помощник в строителството
582080
Основни и довършителни работи
5820801
Брой часове на обучение 300
 Смолян, ул. Братан Шукеров № 19, 0887896697,
Чепеларе, ОУ В. Дечев, 0887896697
Баните, СОУ Христо Ботев, 0887896697
Айтос, ул.”Щерю Русев”№1, Сдружение”Знание-Айтос, 0888305498Айтос
Руен, с.Руен, ул.”Първи май”№11, , тел.0888305498
Бургас,х.Космос, бул.”Стефан Стамболов” №2, 0899862376
Поморие, СОУ”Иван Вазов” ул.”Солна”19 , 0888305498
Карнобат, Общински съвет на БСП бул.”България” №13,ет.4, 0888305498
8 Строител
582030
Вътрешни облицовки и настилки
5820306
Брой часове на обучение 660
Смолян, ул. Братан Шукеров № 19,
9 Строител
582030
Външни облицовки и настилки
5820307
Брой часове за обучение 660
Смолян, ул. Братан Шукеров № 19, 0301/6830,
10 Работник в озеленяването
622030
Озеленяване и цветарство
6220301
Брой часове за обучение 300
Смолян, ул. Братан Шукеров № 19, 0887896697
Смолян, ул. Гимназиална № 200301/ 65830
11 Помощник пътен строител
582090
Пътища, магистрали и съоръжения
5820901
Брой часове за обучение 200
Смолян, ул. Братан Шукеров № 19, 02/9523865
Баните, Давидково, ОУ Кирил и Методий, 02/9523865
Айтос, ул.”Щерю Русев”№1, Сдружение”Знание-Айтос, 088830549
Руен,ул.”Първи май”№11, тел.0888305498
Бургас, х.Космос, бул.”Стефан Стамболов” №2,0899862376
Поморие,СОУ”Иван Вазов” ул.”Солна”19, 0888305498
Карнобат, бул.”България”№13, ет.4, 0888305498,

 

Ключова компетентност

Наименование на обучението
Брой часове за обучение

Населените места,
телефон за контакти и адресите, където
ще се извършват обученията

1. Общуване на чужди езици Английски език
Брой часове за обучение 300
гр.Смолян, бул. България 24А,, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
2. Дигитална компетентност Работа с основни текстообработващи програми -
Брой часове за обучение 48
гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
3. Дигитална компетентност Работа с база данни, управление и съхраняване на информацията
Брой часове за обучение 48
гр.Смолян, бул. България 24А,, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
4. Дигитална компетентност Работа с електронни таблици
Брой часове за обучение 48
гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
5. Дигитална компетентност Търсене на информация в интернет. гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
6. Дигитална компетентност Работа със специализиран софтуер – Adobe Photoshop
Брой часове за обучение 58
гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
7. Дигитална компетентност Презентации – работа с Mikrosoft PowerPoint
Брой часове за обучение 45
гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
8. Умение за учене Умения за работа в екип
Брой часове за обучение 30
гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
9. Умение за учене Ефективно управление на времето
Брой часове за обучение 30
гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
10. Умение за учене Умения за работа в условия на стрес
Брой часове за обучение 30
гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
11. Умение за учене Мотивационно обучение
Брой часове за обучение 30
гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
12. Умение за учене Управление на конфликти
Брой часове за обучение 30
гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830
13. Инициативност и предприемачество Инициативност и предприемачество
Брой часове за обучение 60
гр.Смолян, бул. България 24А, тел. 0301/ 65 830
гр.Чепеларе, ОУ В.Дечев; 0301/65830
с.Баните, СОУ Христо Ботев, 0301/ 65830