EEA_Grants_JPG_4642_1fert-logoНа 11 януари ще стартира първото семинарно обучение по проект “Висококачествена работа в мрежа”, договор №225/06112014 по Програма за подкрепа на неправителствените организации по Финансовия механизъм на ЕИП. Обучението ще се проведе в еко хотел “Здравец”, близо до Пловдив в периода 11-13 януари 2015г. То е с цел повишаване знанията и практическите умения за подготовка и управление на проекти на членовете на Федерацията. По време на обучението ще се предостави възможността за споделяне на добри практики и идеи за съвместни дейности.